Elbolag

Fakta om att välja elbolag i Sverige

Fakta om att välja elbolag i Sverige

Visste du att många svenska hushåll kan spara betydande belopp genom att byta elbolag? Särskilt om man i samband med bytet väljer ett avtal med rörligt elpris eller fast elpris istället för ett sk tillsvidareavtal.
Det är vanligt att man drar sig för att byta elbolag eftersom man upplever det som komplicerat med alla elavtal som ska sägas upp och papper som ska fyllas i och skrivas på. Men faktum är att det är mycket enklare än du tror att byta elbolag.

Här är tre enkla steg för att byta elbolag:

Kontakta det elbolag du önskar byta till

Elbolaget kommer att behöva vissa uppgifter från dig, så har en faktura från ditt elnätsbolag till hands. För utom personuppgifter rör sig om:

* lägenhetsnummer och/eller mätarnummer
* anläggnings-id
* områdes-id
Här är det viktigt att komma ihåg att det bara är den person som står på elnätsavtalet som kan teckna avtal med ett elbolag.

Ditt nya elbolag skickar information

Ditt nya elbolag skickar information till elnätsbolaget om bytet. Elnätsbolaget läser då av din mätarställning och skickar den både till ditt nya och ditt gamla elbolag.

Elnätsbolaget kompletterar med information

När ditt nya elbolag har informerat elnätsbolaget om att du önskar byta elbolag skall elnätsbolaget automatiskt meddela ditt nya elbolag om några uppgifter saknas för att bytet skall kunna genomföras.

Enligt den svenska ellagen kan du byta elbolag den första i varje månad eller i samband med flytt. Om du har ett sk tillsvidareavtal är uppsägningstiden för ditt elavtal normalt en månad. Om du har fast elpris eller rörligt elpris under en viss tid kan du behöva vänta till avtalstiden har löpt ut, eller välja att betala en straffavgift för att kunna avsluta elavtalet i förtid. Elbolaget du lämnar har nämligen rätt att ta ut en administrativ avgift samt kompensera sig för uteblivna intäkter i förhållande till det avtal som ni ingått. Många elbolag har avtal som förlängs automatiskt, ofter efter ett år. Om du vill byta elbolag måste du alltså komma ihåg att säga upp avtalet en viss tid i förväg för att slippa straffavgifter eller lösenavgifter.

De finns flera webbaserade tjänster som hjälper konsumenter att jämföra elbolagen och även att genomföra själva bytet av elbolag. Två exempel på sådana tjänster är Kraftum och Elskling.