Elbolag

Fakta om att välja elbolag i Sverige

Fakta om att välja elbolag i Sverige

Prisskillnaden mellan dyra tillsvidareavtal och övriga elavtal är för stort. Energimarknadsinspektionen har därför fått i uppdrag av regeringen att utreda hur man kan minska eller helt ta bort de de så kallade anvisningsavtalen, alltså tillsvidareavtal. Deras förslag till åtgärd skall vara klart senast i maj 2012.

Tillsvidarepris är oftast den dyraste typen elavtal. Det är den avtalsform du har om du inte tecknat avtal med någon elhandlare, dvs inte gjort ett aktivt val. Det avtalet gäller ända till du väljer att byta elavtal. Tillsvidareavtal kallas också ”normalpris” men även andra omskrivningar finns. Tillsvidarepriset är ett slags rörligt elpris som följer elbörsen men som är mer trögrörligt än ett avtal med rörligt elpris och ändras normalt ett par tre gånger per år.

Categories: allmant - elbolag - tips - valja-elbolag